پکرگذاری و تزریق اپوکسی و پلی یورتان به بتن

ترک های ایجاد شده در بتن بر اساس اهميت سازه بتنی و نحوه تشکیل ترک بتن دسته بندی و تعمیر و بازسازی می شوند. تزریق رزین اپوکسی تحت فشار و پکر گذاری برای اتصال بخش بتنی جدا شده بر اثر ترک خوردگی، از جمله روش های مقاوم سازی بتن می‌ باشد. اپوکسی تزریقی همچون درزگیر بتن ، ترک های بتن را پر می کند و مانع از ورود آب به داخل سطوح بتن می گردد.

تمامی رزین اپوکسی های مورد استفاده در سیستم های تزریق بتن و آب بندی بتن از ترکیب دو رزین سخت شده (SET) و جزء عمل آورنده (Curing Agents) یا سخت کننده (Hardeners) حاصل می‌شود. رزین تزریقی بتن خواصی دارند که می توان اینطور به آن ها اشاره نمود :

  • مقاومت شیمیایی در برابر اسید
  • افت کم
  • چسبندگی بسیار زیاد
  • سخت شوندگی بالا (زمان آماده سازی کم)
  • مقاومت در برابر رطوبت

نحوه پر کردن ترک بتن با استفاده از روش تزریق اپوکسی را می توان به مراحل زیر تقسیم بندی کرد :

  1. پاکسازی سطوح ترک بتن از آلودگی های موجود توسط مواد شیمیایی مخصوص و ایجاد روزنه های تزریق در فواصل مشخص در سطح بتن
  2. درز بندی سطوح ترک توسط چسب بتن ویژه که قادر به تحمل فشار ناشی از تزریق باشد تا امکان نفوذ رزین اپوکسی فراهم گردد
  3. تزریق رزین اپوکسی بتن مخصوص (با چسبندگی کم و زمان گیرش مناسب و تنظیم شده) به وسیله پمپ های ویژه دوروچم از پایین ترین روزنه
  4. به محض رسیدن رزین به روزنه بعدی، شیر پمپ بسته می گردد و از روزنه بعدی ادامه عملیات تزریق انجام می گردد. فشار اولیه تزریق معمولا 25 اتمسفر می‌باشد که در طی اجرای تزریق به تدریج فشار افزایش داده می‌شود
  5. برای اطمینان از تزریق صورت گرفته و میزان نفوذ رزین اپوکسی در بتن، مغزه گیری از ترک بتن صورت می‌گیرد. همچنین می‌توان نمونه های بدست آمده را با استفاده از جک بارگذاری شکست و صفحه شکست مغزه را بررسی کرد.

تزریق پلی یورتان دو بخشی

آبریزش LEAKAGE آب در سازه بتن‌ هایی که تحت فشار آب می‌ باشند (نظیر آب بندی تونلها ، تاسیسات بتنی زیر دریایی، چاله آسانسورها و ... ) توسط تزریق پلی یورتان دو بخشی می تواند منجر به ترمیم بتن و آب بندی بتن گردد. پلی یورتان در ترکیب با آب واکنش نشان داده و حدوداً 10 تا 15 برابر مقاوم می گردد. از همین طریق تمامی درزها، خلل ها و ترک های داخل بتن پر می‌شود. این محصول توسط پمپ مخصوص توسط اکیپ مجرب شرکت دوروچم خاورمیانه جهت آب بندی فشار منفی آب در بتن تزریق می‌شود.

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن