شرایط اعطای نمایندگی

1.    زمینه کاری مرتبط با فیلد کاری دوروچم
2.    دفترکار با امکانات اداری
3.    انگیزه و تمایل بالا جهت همکاری
4.    تکمیل فرم نمایندگی
5.    عدم اشتغال و همکاری با شرکت¬های فعال در زمینه مشابه دوروچم
6.    دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با فیلد کاری
7.    نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری
8.    داشتن حسن شهرت در منطقه جغرافیایی

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن