صنایع غذائی ، بهداشتی و داروئی

اجراء تامين مواد سال اجراء رنگ اجراء شده توضيحات محل اجراء محصولات اجراء شده نام شركت
* * 1383 نارنجي توليدلوازم آرايشي سلفچگان پلي يورتان نمايندگي MY در ايران
*   1383 بژ سالن توليد پنير و انبار تبريز بتن سخت شير پگاه تبريز
    1394 سبز گان جراحی اشتهارد بتن سخت و الیاف بی بافت گستر
* * 1394 سبز ظروف یکبار مصرف نظراباد الیاف و پودر بتن سخت اورانوس
* * 1384 زرد سالن توليد حلوا شهريار بتن سخت حلوا شكري عقاب
  * 1394 خاکستری نچرال تولید ماکارون نظراباد پودر والیاف انسی ماکارون
* * 1385 خاكستري و آبي انبار محصول تهران بتن سخت نمايندگي NEVIA در ايران
* * 1385 زرد و آبي سالن توليد آب ميوه كرج بتن سخت پرنيان خاوران (مونه)
*   1385 بژ سالن پنير UF سراب بتن سخت شبنم سراب
*   1384 سبز و زرد سالن توليد سيگار بهشهر بتن سخت شركت دخانيان آرين
* * 1385 ----- مخزن آب تهران آب بندي داروسازي كوثر
*   1385 زرد، خاكستري انبار و آزمايشگاه شيراز بتن سخت رامك
* * 1382 آبي روشن سالن توليد و سردخانه آمل اپوكسي كف كارخانجات لبنيات دوكا
    1394 قرمز صنایع غذایی قزوین پودر والیاف ویتانا
  * 1394 سبز صنعتی اشتهارد پودر والیاف مارینا سان
  * 1394   سردخانه رامسر الیاف سردخانه رامسر
*   1384 بژ سالن توليد شوش بتن سخت شير پگاه خوزستان
*   1384 زرد توليد شير مينو دشت بتن سخت شير كام گلستان
* * 1385 ----- انبار كرج سيلر بتن تك ماكارون
* * 1383 سفيد توليد انبار شيراز اپوكسي كف آرد خوشه فارس
* * 1386 آبي وسبز توليد وانبار شهرك خوارزمي بتن سخت + اپوكسي اطلس كيك
* * 1385 خاكستري تراشكاري شيراز بتن سخت آرد خوشه فارس
* * 1382 سبز Clean room تهران اپوكسي وپلي يورتان ايران دارو
* * 1386 سبز توليد پلاستيك و گوني كشور آذربايجان – باكو بتن سخت + بتن اليافي شركت AZFCO
* * 1386 خاكستري و بژ سردخانه زير صفر و بالای صفر كشور آذربايجان – باكو بتن سخت + بتن اليافي صنایع لبنیاتی   Milla
* * 1387 کرم تولید لبنیات كشور آذربايجان – باكو اپوكسي وپلي يورتان صنایع لبنیاتی   Milla
* * 1387 زرد و بژ سردخانه زير صفر كشور آذربايجان – باكو بتن سخت + بتن اليافي شركت AZFPCO
* * 1388 زرد و قرمز توليد آب معدني آذربايجان غربي بتن سخت + بتن اليافي شركت كارتال
* * 1388 سبزو زرد سالن توليد نظرآباد بتن سخت + بتن اليافي صنايع غذائي بناء
* * 1388 خاكستري سردخانه قزوين دوروفلو - ترميمي سردخانه كوثر
* * 1388 خاكستري روشن سردخانه زير صفر مشهد بتن سخت كشتارگاه پاك
* * 1388 خاكستري روشن سردخانه مشهد بتن سخت /بتن اليافي صنايع غذائي نازنين
* * 1388 خاكستري روشن توليد كرج بتن سخت + بتن اليافي ناصح پاد
  * 1394 نچرال محوطه دماوند بتن سخت + بتن اليافي آب معدنی دماوند
* * 1388 خاكستري انبار تهران دوروفلو- ترميمي شركت پخش البرز
  * 1394   دارویی نظراباد الیاف فلزی ویتان فارمد
* * 1388 خاكستري سردخانه آمل بتن اليافي- بتن سخت آراست شمال
* * 1388 خاكستري روشن و نارنجي توليد نان شهرك شمس آباد بتن سخت + بتن اليافي گروه صنعتي صابر (هومت)
* * 1388 خاكستري آشپزخانه صنعتي شيراز بتن سخت+بتن اليافي+ دورو دكور مجتمع طوبي
* * 1388 قرمز سردخانه اروميه بتن سخت + بتن اليافي سردخانه آتا دشت
* * 1388 خاكستري تيره توليد ظروف PS   و EPS كشور آذربايجان – باكو كفپوش آنتي استاتيك+ بتن اليافي شركت Azerplast
* * 1388 آبي - تنباكويي سالن توليد و انبار گرمسار بتن سخت پاك تاب مرواريد
* * 1388 خاكستري و زرد توليد لبنيات و سردخانه كشور آذربايجان - باكو اپوكسي ضد اسيد + بتن اليافي شركت آترا   
* * 1388 آبي انبار اردبيل بتن سخت+ بتن اليافي کشت و صنعت مغان
* * 1383 سبز گرمخانه شيراز اپوکسي ضد اسيد شير پگاه فارس
* * 1388 خاکستري انبار شيراز بتن سخت+بتن اليافي شير پگاه فارس
* * 1388 خاكستري توليد دارو آذربايجان - باكو بتن اليافي+ دروفلو داروسازي seba
* * 1389 سبز توليد دارو تهران بتن اليافي +بتن سخت شرکت هنار دارو
* * 1389 خاکستري توليد نان تهران اپوکسي گروه صنعتي صابر (هومت)
* * 1389 خاکستري توليد دارو شهريار بتن سخت +بتن اليافي داروسازي وتاک
* * 1389 خاکستري توليد دارو سيرجان بتن سخت +بتن اليافي داروسازي وتاک
* * 1389 بژ انبار کرج بتن سخت زر ما کارون
* * 1389 سبز ، قرمز سردخانه شيراز بتن سخت + بتن اليافي تيناب
* * 1388 سبز سردخانه تهران بتن سخت - بتن الیافی مجتمع صنایع   غذایی سالم
* * 1390 خاکستری روشن انبار اشتهارد بتن سخت + بتن اليافي ماکارونی مانا
  * 1390 قرمز سالن تولید قزوین بتن سخت + الیاف فلزی شرکت گلنان پراتوس
  * 1390 قرمز- زرد انبار اشتهارد بتن سخت صنایع الکترونیک گلرنگ
  * 1390 سبز سالن تولید تهران بتن سخت خوشگوار تهران
* * 1390 سبز - بژ سردخانه نقده بتن سخت + الیاف فلزی شرکت نسیم سلدوز
* * 1390 بژ نگهداری حیوانات +محوطه کشور آذربایجان -باکو بتن سخت + بتن الیافی +دورودکور کلینیک حیوانات
* * 1390 ................ غذایی کرج گروت رزینی شرکت پوراپخش
* * 1391 نچرال سردخانه شیراز بتن سخت + بتن الیافی پارس کودیان
* * 1391   سردخانه کرمانشاه بتن سخت + بتن الیافی سرد خانه پخش سراسری ایران
* * 1391 سبز انبار تهران بتن سخت + بتن الیافی سینا دارو
* * 1391 قرمز سردخانه گنبد بتن سخت + بتن الیافی ستاره طلایی گلستان( آلیش)
*   1390 ..................... محوطه کارخانه کرج محوطه سازی همبرگر 201
  * 1392 سبز سالن تولید - انبار اهواز - گرگان- قزوین بتن سخت قاسم ایران ( مینو)
  * 1392 بژ سالن تولید آذر بایجان - باکو بتن سخت + بتن الیافی Shemaxi
  * 1394 سبز غذایی تهران بتن سخت تولیدی نوشاب
  * 1392 ..................... سالن تولید اصفهان الیاف فلزی داروسازی امین
  * 1394   صنعتی مازندران الیاف فلزی سردخانه تنکابن
  * 1392 آبی سالن تولید دماوند بتن سخت آب معدنی دماوند
* * 1392 سبز- زرد- قرمز- آبی ...... سالن تولید و بسته بندی جاجرود بتن سخت +بتن اليافي سامانه آوای پایتخت
* * 1392 آبی سالن تولید و انبار کرج بتن سخت +بتن اليافي شکوپرستو
  * 1392 سبز - زرد سالن تولید ساوه بتن سخت + بتن الیافی مارینا سان
* * 1393 خاکستری سالن تولید آذر بایجان - باکو دوروفلو Barda
* * 1393 قرمز انبار کردان بتن سخت + بتن الیافی شکلات پرند ( فرمند )
* * 1393 نچرال سردخانه آذر بایجان - باکو بتن سخت + بتن الیافی Hokmali
* * 1393 خاکستری سردخانه - سالن تولید آذر بایجان - باکو بتن سخت +بتن اليافي +اپوکسی Miryapi
  * 1393 سفید سالن تولید دماوند بتن سخت + بتن الیافی آب معدنی وابل
* * 1393 بژ سالن تولید آذر بایجان - باکو بتن سخت + بتن الیافی Caspian Fish
* * 1393 سبز - زرد سالن تولید آذر بایجان - باکو اپوکسی - پلی یورتان Milla
Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن