سیستم های آب بندی بتن

به منظور استفاده از آب بندی بتن بایستی به سه فاکتور طول عمر سازه بتنی ، بهره برداری و زیبایی سازه بتنی توجه کرد. سیستم آب بندی بتن به منظور در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ یا عبور آب یا سایر مایعات از مقطع بتن می باشد. در سیستم آب بندی بتن شرکت دوروچم خاورمیانه روش های مختلفی برای آب بندی سازه بتنی انجام می گیرد.

از جمله روش های آب بندی بتن می توان به سه روش:

  • آب بندی بتن در حین ساخت
  • آب بندی بتن به روش پوشش های سطحی یا نفوذگر
  • آب بندی بتن به روش تزریق

اشاره کرد.

گاهی اوقات در انجام آب بندی سازه های بتنی ورود و خروج آب قابل مشاهده نمی باشد اما این آب بندی از نظر دوام سازه بتنی حائز اهمیت می باشد. قطعاً موثرترین روش برای استفاده از سیستم های آب بندی بتن استفاده از روش اول یعنی آب بندی بتن در حین ساخت سازه بتنی می باشد. در آب بندی بتن در حین ساخت سازه بتنی می توان از کاهش نفوذپذیری بتن ، استفاده از افزودنی آب بند کننده بتن و همچنین نصب واتراستاپ آب بند کننده بتن یا استفاده از پوشش های آب بند بتن در جهت ایجاد فشار مثبت استفاده کرد.

در بسیاری موارد به علت های :

  • هزینه های اقتصادی
  • عدم آگاهی سازندگان و تصمیم گیرندگان
  • عدم داشتن دانش کافی در انتخاب روش مناسب
  • استفاده از آب بند کننده های نامرغوب

عملیات آب بندی سازه بتنی در حین ساخت به طور صحیح صورت نمی پذیرد.

در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد می توان از یکی از دو روش رایج آب بندی بتن یعنی آب بندی به روش تزریق رزین های پلی یورتان و اپوکسی و یا روش آب بند کردن بتن با استفاده از پوشش های آب بند کننده بتن استفاده کرد ، همچنین بایستی دقت لازم را داشت که پوشش های آب بند کننده بتن دارای نوع های مختلفی می باشند که با توجه به شرایط بهره برداری و محدودیت های افتصادی و اجرایی بایستی یکی از سیستم های آب بندی بتن را انتخاب نمایید و نبایستی فراموش کرد که انتخاب آب بند بتن بایستی به گونه ای باشد که حداکثر عمر را برای آب بندی سازه بتنی در نظر گرفت.

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن