میکروسیلیس

میکروسیلیس یک پوزولان پودری است به رنگ خاكستری روشن كه قسمت اعظم میکروسیلیس متشكل از سیلیس آمورف ( بی نظم ) می باشد . معمولاً میکروسیلیس محصول جانبی فرایند تولید فروسیلیسیوم در كوره های قوس الكتریک می باشد . ( بسته به نوع سيستم توليد كننده میکروسیلیس ، اعم از اینكه بازیاب حرارتی داشته باشد يا نه محصول توليدی بسته به میزان كربن موجود سفیدتر و یا تیره تر خواهد بود)

میکروسیلیس

میکروسیلیس

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن