مقالات

افزودنی بتن

مواد افزودنی بتن آن دسته از مواد در بتن غیر از سیمان ، آب می باشد که بلافاصله قبل یا در حین اختلاط به بتن اضافه می گردد ، مقاله افزودنی بتن را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

دانلود فایل

پکرگذاری و تزریق اپوکسی و پلی یورتان به بتن

ترک های ایجاد شده در بتن بر اساس اهميت سازه بتنی و نحوه تشکیل ترک بتن دسته بندی و تعمیر و بازسازی می شوند. تزریق رزین اپوکسی تحت فشار و پکر گذاری برای اتصال بخش بتنی جدا شده بر اثر ترک خوردگی، از جمله روش های مقاوم سازی بتن می‌ باشد. اپوکسی تزریقی همچون درزگیر بتن ، ترک های بتن را پر می کند و مانع از ورود آب به داخل سطوح بتن می گردد.

مقاومسازی ترکیبی تیرهای بتن سبک سازهای مسلح در بر ستون با استفاده از ورق فولادی و تحت بارهای رفت و برگشتیCFRPدورپیچ

چكیده

از نقاط آسیب پذیر تیرهای بتن مسلح در قابهای خمشی مقاوم در برابر زلزله، ناحیه بر ستون و نزدیک اتصال میباشد. در بحث تقویت این ناحیه به علت بالا بودن نیروهای برشی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. از روش های اصلی مقاومسازی ، مقاومسازی تیرها میباشند که هرکدام مزایا و معایب ویژهی خود را دارد. CFRP دو روش مقاومسازی با پوششهای فولادی و پوششهای پلیمری نمونهی 4 میتوان با ترکیب این دو روش از مزایای هر کدام استفاده و بر معایب آنها غلبه نمود. در این تحقیق آزمایشگاهی ابتدا نمونه از تیرهای بتنی در ناحیهی نزدیک 2 ساخته شده از بتن مسلح سبک سازهای تحت بارگذاری چرخهای دچار خرابی میشوند. سپس مقاومسازی شدهاند. ورقهای CFRP و دو نمونهی دیگر تنها با استفاده از CFRP اتصال با استفادهی توام از ورق فولادی و دورپیچ برای ایجاد محصورشدگی و تقویت برشی استفادهشده است. نتایج آزمایشها CFRP فولادی برای مقاومسازی خمشی و از دورپیچ های نشانگر عملكرد خوب این روش ترکیبی در تقویت تیرهای مسلح بتن سبک سازهای در ناحیهی نزدیک اتصال میباشد. به صورتی که، استفاده شده بود CFRP مقدارضریب شكل پذیری تیرهای بازسازی شده به صورت ترکیبی نسبت به نمونههایی که تنها در آنها از تقریبا صددرصد افزایش یافته، همچنین در این نمونهها افت ناگهانی مقاومت در حین بارگذاری مشاهده نگردید.

جهت مطالعه متن کامل مقاله بر روی کلمه دانلود کلیک بفرمایید.

بتن الیافی چیست

در فرآیند ایجاد بتن الیافی از کامپوزیت‌ ها به عنوان یک تکنولوژی جدید در صنعت سات سازه های بتنی استفاده می‌شود. الیاف بتن یا فیبر بتن از جمله مواد افزودنی بتن جدیدی می باشند که جایگاه ویژه ای در ساخت سازه های بتنی دارند. بتن الیافی باعث بهبود خواص بتن و افزایش مقاومت بتن می گردد همچنین بتن الیافی باعث کاهش وزن سازه بتنی می گردد.

آب بندی بتن به روش تزریق پلی یورتان و اپوکسی

آب بندی بتن در شرکت دوروچم خاورمیانه به سه روش آب بندی بتن در حین ساخت ، آب بندی بتن به روش پوشش های سطحی یا نفوذگر و همچنین آب بندی بتن به روش تزریق تقسیم بندی می شود ، البته بایستی به این نکته دقت داشت که اگر آب بندی بتن در حین ساخت انجام شود از کارایی بیشتری برخوردار است با این حال در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن